Who is strong?
Natsu and naruto
100.00%
MadaraUchiha
1 100.00%
Ichigo and luffy
0%
0 0%
Total: 1 vote(s) 100%